Wolfgang Wimmers (M)

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Grundskolenämnden ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Överförmyndarnämnden ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden ledamot 2023-05-24 2026-12-31