Utredningskommittén för överenskommelser mellan kommunen och den sociala ekonomins föreningar