Nämndemän vid Nacka tingsrätt

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31