Övrigt (22 st)

Här hittar du till exempel råd, stiftelser och arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Politiska sekreterare
Politiska samordnare
Värmdö skärgårdsråd
Regionala skärgårdsrådet
Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Konsthallsrådet för Gustavsbergs konsthall
Trygghetsrådet
Mälardalsrådets rådsmöte
Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) förbundsmöte
Samordningsförbundet VärNa
Storstockholms Brandförsvarsförbund
Käppalaförbundets förbundsfullmäktige
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Samrådsgruppen för Välfärd i Värmdö
Utredningskommittén för överenskommelser mellan kommunen och den sociala ekonomins föreningar
Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar
Nämndemän vid Nacka tingsrätt
Medlare mellan sammanlevande
Fornminnesvårdare
Kommuninvest
Revisorer 2019-2022