Övrigt (23 st)

Här hittar du till exempel råd, stiftelser och arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Politiska sekreterare
Politiska samordnare
Revisorer 2015-2018
Värmdö skärgårdsråd
Regionala skärgårdsrådet
Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Konsthallsrådet för Gustavsbergs konsthall
Trygghetsrådet
Mälardalsrådets rådsmöte
Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) förbundsmöte
Samordningsförbundet VärNa
Storstockholms Brandförsvarsförbund
Käppalaförbundets förbundsfullmäktige
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Samrådsgruppen för Välfärd i Värmdö
Utredningskommittén för överenskommelser mellan kommunen och den sociala ekonomins föreningar
Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar
Nämndemän vid Nacka tingsrätt
Medlare mellan sammanlevande
Fornminnesvårdare
Kommuninvest
Revisorer 2019-2022