Timo Elonen (SD)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen ersättare 2020-11-11 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare 2021-06-23 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden ledamot 2021-01-01 2022-12-31