Kerstin Bäcklund (S)

Kontaktinformation

E-post:
kerstin.backlund@varmdo.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Överförmyndarnämnden 2:e v ordf 2019-01-01 - 2022-12-31