Jan Dolk (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
08-57047121 (arbete)

Postadress:
Skärgårdsvägen 262 A 139 31 Värmdö
(bostad)

E-post:
jan.dolk@varmdo.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen ledamot 2014-10-22 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens krisledningsutskott ledamot 2016-01-13 - 2018-12-31
Käppalaförbundets förbundsfullmäktige ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Näringslivsnämnden ersättare 2017-11-29 - 2018-12-31
Pensionärsrådet ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Samrådsgruppen för Välfärd i Värmdö ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Valnämnden ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Vård- och omsorgsnämnden ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31