Fredrik Snejbjerg (L)

Kontaktinformation

E-post:
fredrik.sneibjerg@varmdo.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunal- och oppositionsråd kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens planutskott ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Käppalaförbundets förbundsfullmäktige ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Mälardalsrådets rådsmöte ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildningsnämnden 1:e v ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31