Linnea Costa Lindgren (S)

Kontaktinformation

E-post:
Linnea.CostaLindgren@varmdo.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31