Agneta Cuypers (L)

Kontaktinformation

E-post:
agneta.cuypers@varmdo.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Pensionärsrådet 1:e v ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor 1:e v ordf 2019-06-05 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnden 1:e v ordf 2019-06-05 - 2022-12-31