(Förening) Synskadades riksförbund (Ej politisk)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Rådet för funktionshinderfrågor organisation 2021-01-01 - 2022-12-31