Rogier Krona (M)

Kontaktinformation

E-post:
rogier.krona@varmdo.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen ledamot 2022-10-27 2026-12-31
Kommunstyrelsen ersättare 2019-10-23 2022-12-31
Pensionärsrådet 1:e v ordf 2021-01-01 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor 1:e v ordf 2021-01-01 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnden 1:e v ordf 2021-01-01 2022-12-31