Rogier Krona (M)

Kontaktinformation

E-post:
rogier.krona@varmdo.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen ersättare 2019-10-23 - 2022-12-31
Pensionärsrådet 1:e v ordf 2021-01-01 - 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor 1:e v ordf 2021-01-01 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnden 1:e v ordf 2021-01-01 - 2022-12-31