Lars Alenfalk (C)

Kontaktinformation

E-post:
lars.alenfalk@varmdo.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar godemän 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden 1:e v ordf 2019-01-01 2022-12-31