Johan Ribbing (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Valnämnden ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31