Kerstin Bäcklund (S)

Kontaktinformation

E-post:
kerstin.backlund@varmdo.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Nämndemän vid Nacka tingsrätt nämndemän 2019-01-01 2022-12-31
Utbildningsnämnden ersättare 2021-04-14 2022-12-31
Överförmyndarnämnden 2:e v ordf 2019-01-01 2022-12-31