Henrik Paulsen (S)

Kontaktinformation

Postadress:
Hästhagsuddsvägen 6 139 60 Värmdö
(bostad)

E-post:
henrik.paulsen@varmdo.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen ledamot 2020-04-29 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare 2021-12-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens planutskott ersättare 2021-12-01 - 2022-12-31
Pensionärsrådet 2:e v ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor 2:e v ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnden 2:e v ordf 2019-01-01 - 2022-12-31