Lars-Erik Wåhlström (L)

Kontaktinformation

E-post:
lars-erik.wahlstrom@varmdo.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Grundskolenämnden ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Förskolenämnden ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar godemän 2024-03-27 2026-12-31