Disa Påhlman Tiwe (S)

Kontaktinformation

Postadress:
Rödhakevägen 4, 5 tr 134 42 Gustavsberg
(bostad)

E-post:
disa.pahlman@varmdo.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Teknisk nämnd ersättare 2023-01-01 2026-12-31