Sökresultat

Personer (214 st)

EfternamnFörnamnParti
Ekedahl Julia S
Empfevik Thorulf SD
Brännström Peter KD
Landén Tiger M
Paltén Kristina MP
Christensen Moa S
Öhman Jennie S
Bladholm Marie M
Lång Kristina C
Kronblad Amie L
Paulsen Henrik S
Kjellson Ulf KD
Flankör Deshira M
Lipinska Anna KD
Kangas Carl S
Bäcklund Kerstin S
Empfevik Lise SD
Lilliedrake Kristina C
Norström Hvifeldt Anna C
Edenholm Yvonne KD
Danielsson Magnus S
Kronblad Lars L
Björneheim Ulf L
Östman Anna-Lena S
Claeson Jösta S
Nilsson Jonas M
Lööf Lars L
Ulfvin Irene M
Gommel Sara L
Rynnert Birgitta S
Tedenfors Johnny S
Johansson Jesper MP
Ljungberg Max MP
Nordblom Karin C
Rautiala Martti S
Snejbjerg Anette C
Alenfalk Lars C
Bellander Malin M
Ryding Jeanette SD
Ahlers Miranda C
Rydin Preben MP
Backman Carolina SD
Alzén Fredrik MP
Ribbing Johan S
Allden Björn KD
Egerblom Kerstin M
Larsson Hellevi C
Moe John M
Rydell Gunilla S
Behrens Peter V
Krystek Karolina S
Tenorio Jorge L
Malmström Kerstin C
Ring Berith V
Ångmark Mats L
Edmund Rickard -
Elonen Anita SD
Wiklander Nina S
Lindstål Kerstin V
Knudsen Andreas KD
af Ekenstam Anita MP
Gullander Lillemor L
Åhlén Sarah L
Bladholm Bo M
Ayoub Peterson Marie-Therese S
Osbeck Elisabeth S
Öhman Moberg Kerstin SGP
Berg Vera C
Thorngren Kjell S
Farid Moghaddam Sara M
Derk Lars M
Kvarnström Margareta S
Åkerrén Olof M
Dahlin Meta S
Alversjö Lars-Erik M
Kronberg Rose-Marie M
Goldberg Ulla-Britt M
Andersen Laila SD
Westman Staffan M
Fredmark Hedda S
Olsén Jan S
Assadi Sam S
Elonen Timo SD
Nordvall Saana C
Öztürk Ali V
PRO Gustavsberg/Ingarö (Förening) Ej politisk
Wall Carin M
Lindqvist Arne S
Jansson Göran M
Gustavsson Naemi S
Hossar Lina S
Landréus Claes L
Klameth Linn M
Palmgren Bengt SD
Gullander Anders SGP
PRO Värmdö (Förening) Ej politisk
Östberg Svanelind Maria S
Djurö/Stavsnäs Pensionärsförening (Förening) Ej politisk
Kastlander Maya C
Ingfeldt Niclas SD
Björk Johan M
Värmdö Anhörigförening (Förening) Ej politisk
Stjernström Madeleine KD
SPF Värmdö (Förening) Ej politisk
Dozzi Stefan SD
Strömbäck Siv MP
Johansson Tomas S
Sundh Leif S
Påhlman Tiwe Adam S
Lundqvist Ulrika S
Berg Peter C
Wennberg Sandro S
Söderstedt Tobias KD
Claeson Johan S
Nygren Linda S
Ståhl Axel S
Fylkner Ann M
Melin Inger M
Ivarsson Kim M
Becker Jessica KD
Zetterberg Fredrik SGP
Wall Freyne Jessie M
Nilsson Malin S
Westerberg Ulf SGP
Rösth Torbjörn SD
Hagberg Elin S
Westlin Torbjörn V
Rezaie Farzad S
Hernborg Kinga M
Johansson Håkan SD
Gebreab Mattias S
Sahlén Kitty S
Winther Andrine S
Krona Rogier M
Lindqvist Ortiz Venegas Pia V
Simonsen Liv V
Schill Markus M
Brink Ellen V
Lindberg Cecilia M
Ylikoski Niklas SD
Farid Jasmin M
Bladholm Ola SD
Josephsson Anders KD
Skoglund Mats V
Forssander Franziska S
Krystek Matilda S
Avsan Ellinor M
Severinsson Hugo S
Åkersten Karin S
Wåhlström Lars-Erik L
Rosenberg Robin L
Wallstedt Kent L
Pihlvang Ulla M
Fransson Per-Olof KD
Lake Peter KD
Thalén Lars S
Thulin Jimmy S
Wennberg Krister C
Östergren Lind Inga S
Lindgren Ulrik KD
Eriksson Kent M
Lindqvist Hans C
Hertz Bo S
Karlsson Linus M
Constantinou Minela M
Rising Kerstin C
Baxinger Daria SD
Påhlman Tiwe Disa S
Bjöörn Ulla MP
Danson Jonas KD
Krakenberger Bertil V
Svalberg Lindquist Charlotte S
Johansson Anette -
Kullsvedsskolans föräldraförening (Förening) Ej politisk
Björlin Sören KD
Föreningen Nacka-Värmdö Hjärt-Lung (Förening) Ej politisk
Lind Gunnar MP
Annerskog Sofie S
Holm Bellander Annica S
Rolfsen Sandsborg Kristian -
Astma- och allergiföreningen Stockholm Sydost (Förening) Ej politisk
Hedberg Christer S
Adolfsson Hans L
Nilsson Klas MP
Bildsten Carl-Johan M
Morin Charlotte M
Jonsson Thomas M
Jurdell Petter -
Frej Peter M
Wall Jesper M
Wikberger Anette S
Bladholm Rose-Marie M
Öhrman Lars L
Thorell Hanna MP
Friedh Bonnie V
Conradi Carl -
Stroke-föreningen Nacka Värmdö (Förening) Ej politisk
Sandberg Dick MP
Marina Mattei L
FUB Nacka Värmdö (Förening) Ej politisk
Attention Nacka-Värmdö (Förening) Ej politisk
Livgivarna IFS (Förening) Ej politisk
Lindgren Charlotta C
Neuroförbundet (Förening) Ej politisk
Stjernström Daniel V
Hörselskadades Förening i Nacka-Värmdö (Förening) Ej politisk
Synskadades riksförbund (Förening) Ej politisk
Cosp Montserrat MP
Stork Affi SGP
RSMH (Förening) Ej politisk
Sjöstrand Elin -
Nacka Värmdö DHR (Förening) Ej politisk
Andersson Torbjörn Ej politisk
Bergman Anders L