Nämnder (13 st)

För detaljerade beslut finns, förutom kommunstyrelsen och dess utskott, nio politiska nämnder. Här tolkas de övergripande politiska målen till beslut inom respektive nämnds ansvarsområde.