Anders Josephsson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
anders.josephsson@varmdo.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunstyrelsen ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnden ersättare 2020-03-04 2022-12-31