Leslie Öqvist (L)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Överförmyndarnämnden ersättare 2023-01-02 2026-12-31