Värmdö Bostäder AB - styrelse

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Sjöstrand Elin - ledamot 3
Rolfsen Sandsborg Kristian - ledamot 5
Fernström Christina ledamot 6
Jurdell Petter - ersättare 9
Conradi Carl - ersättare 10