Moderaterna (M)

Antal personer (45 st)

Efternamn Förnamn
Krona Rogier
Ulfvin Irene
Björkdahl Göran
Wall Freyne Jessie
Bildsten Carl-Johan
Fabricius Jonas
Hernborg Kinga
Karlsson Linus
Egeland Terje
Wimmers Wolfgang
Westman Staffan
Goldberg Ulla-Britt
Wall Christer
Mikulic Hanna
Jonsson Thomas
Lindgren Kurt
Melin Inger
Eriksson Kent
Bladholm Marie
Landén Tiger
Bellander Malin
Fylkner Ann
Frej Peter
Bergman Bill
Ivarsson Kim
Dalhamn Peter
Farid Jasmin
Klameth Linn
Wincent Anders
Derk Lars
Ekengren Tomas
Wall Carin
Björk Johan
Stridsman Jonas
Flankör Deshira
Sjöblom Lars
Olson Johanna
Karlsson Naemi
Jansson Göran
Wincent Nora
Lindberg Cecilia
Alversjö Lars-Erik
Schill Markus
Boberg Marcus
Näslund Lars-Erik