Moderaterna (M)

Antal personer (46 st)

Efternamn Förnamn
Wall Jesper
Krona Rogier
Ulfvin Irene
Holmberg Björn
Björkdahl Göran
Wall Freyne Jessie
Bildsten Carl-Johan
Tornberg Johanna
Fabricius Jonas
Hernborg Kinga
Egeland Terje
Westman Staffan
Wall Christer
Nordenlöw Gunnar
Mikulic Hanna
Jonsson Thomas
Lindgren Kurt
Melin Inger
Eriksson Kent
Bladholm Marie
Landén Tiger
Blixt Ulf
Bellander Malin
Fylkner Ann
Frej Peter
Bergman Bill
Ivarsson Kim
Dalhamn Peter
Farid Jasmin
Klameth Linn
Wincent Anders
Derk Lars
Ekengren Tomas
Wall Carin
Björk Johan
Flankör Deshira
Sjöblom Lars
Pihlvang Ulla
Karlsson Naemi
Jansson Göran
Wincent Nora
Lindberg Cecilia
Alversjö Lars-Erik
Schill Markus
Boberg Marcus
Näslund Lars-Erik