Malin Nilsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
malin.nilsson@varmdo.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Socialnämndens arbetsutskott ersättare 2024-01-01 2026-12-31
Vård- och omsorgsnämnden ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kultur- och fritidsnämnden 1:e v ordf 2023-05-24 2026-12-31