Peter Berg (C)

Kontaktinformation

E-post:
peter.berg@varmdo.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden 1:e v ordf 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar godemän 2023-04-19 2026-12-31