Sam Assadi (S)

Kontaktinformation

E-post:
sam.assadi@varmdo.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förskolenämnden ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen ledamot 2022-12-21 2026-12-31
Socialnämnden ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Grundskolenämnden 1:e v ordf 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämndens arbetsutskott ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Politiska sekreterare politisk sekreterare 2023-01-01 2026-12-31