Anna Lipinska (KD)

Kontaktinformation

E-post:
anna.lipinska@varmdo.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Vård- och omsorgsnämnden ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen ledamot 2022-10-27 2026-12-31
Politiska sekreterare politisk sekreterare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2022-10-15 2026-10-14