Miranda Ahlers (C)

Kontaktinformation

E-post:
miranda.ahlers@varmdo.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens planutskott ersättare 2019-01-01 2023-12-31
Kommunstyrelsen ersättare 2022-10-27 2026-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens planutskott ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämnden ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunal- och oppositionsråd kommunalråd 2023-01-01 2026-12-31
Överförmyndarnämnden ordförande 2023-01-01 2026-12-31