Amie Kronblad (L)

Kontaktinformation

E-post:
amie.kronblad@varmdo.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunal- och oppositionsråd kommunalråd 2022-02-02 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen ledamot 2022-02-02 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ledamot 2022-03-09 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens planutskott ersättare 2022-03-09 - 2022-12-31
Käppalaförbundets förbundsfullmäktige ersättare 2022-03-23 - 2022-12-31
Politiska sekreterare politisk sekreterare 2022-02-02 - 2022-12-31
Utbildningsnämnden ordförande 2022-02-02 - 2022-12-31