Sara Gommel (L)

Kontaktinformation

E-post:
sara.gommel@varmdo.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige 1:e v ordf 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen ersättare 2022-10-27 2026-12-31
Kommunstyrelsen ersättare 2022-02-02 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare 2022-03-09 2022-12-31
Mälardalsrådets rådsmöte ersättare 2022-03-23 2022-12-31
Politiska sekreterare politisk sekreterare 2022-02-02 2022-12-31
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län ledamot 2022-08-25 2022-12-31
Teknisk nämnd ersättare 2021-01-01 2022-12-31
Överförmyndarnämnden ordförande 2022-02-02 2022-12-31