Sara Gommel (L)

Kontaktinformation

E-post:
sara.gommel@varmdo.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunstyrelsen ersättare 2022-02-02 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare 2022-03-09 - 2022-12-31
Mälardalsrådets rådsmöte ersättare 2022-03-23 - 2022-12-31
Politiska sekreterare politisk sekreterare 2022-02-02 - 2022-12-31
Teknisk nämnd ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden ordförande 2022-02-02 - 2022-12-31