Bengt Palmgren (SD)

Kontaktinformation

E-post:
bengt.palmgren@varmdo.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Teknisk nämnd ledamot 2021-05-12 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnden ersättare 2021-12-15 - 2022-12-31