Anna Lipinska (KD)

Kontaktinformation

E-post:
anna.lipinska@varmdo.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunal- och oppositionsråd kommunalråd 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen ledamot 2022-10-27 2026-12-31
Kommunstyrelsen ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens planutskott ledamot 2019-06-04 2022-12-31
Pensionärsrådet ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Politiska sekreterare politisk sekreterare 2022-10-26 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnden ordförande 2019-01-01 2022-12-31