Anna Lipinska (KD)

Kontaktinformation

E-post:
anna.lipinska@varmdo.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunal- och oppositionsråd kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 1:e v ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens planutskott ledamot 2019-06-04 - 2022-12-31
Pensionärsrådet ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Politiska sekreterare politisk sekreterare 2020-01-01 - 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnden ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31