Rogier Krona (M)

Kontaktinformation

E-post:
rogier.krona@varmdo.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunhuset i Värmdö AB suppleant 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens planutskott ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Värmdö Hamnar AB - styrelse suppleant 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen ledamot 2022-10-27 2026-12-31
Vård- och omsorgsnämnden 2:e v ordf 2023-01-01 2026-12-31