Lars-Erik Alversjö (M)

Kontaktinformation

E-post:
lars-erik.alversjo@varmdo.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar godemän 2023-02-08 2026-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen ersättare 2022-10-27 2026-12-31
Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd ledamot 2024-01-01 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämnden ersättare 2024-01-01 2026-12-31
Teknisk nämnd ledamot 2023-12-13 2026-12-31
Kommunhuset i Värmdö AB 2:e v ordf 2023-05-24 2026-12-31